Diensten - Brandweerputten

Brandweerputten

De capaciteit of het ontbreken van waterleidingen voldoet
soms niet aan uw vraag. Besteco boort brandweerputten die middels grondwater wel deze vraag aankunnen.

Ook ondernemingen worden verantwoordelijk gesteld voor
een eigen voorziening.

Bij het blussen is het van essentieel belang dat er voldoende
capaciteit bluswater aanwezig is, ook wanneer de factor tijd
een rol speelt. De grondwater aanvoer is oneindig groot.
Omwille van logistieke redenen dienen er natuurlijk voldoende aansluitpunten aanwezig te zijn.

Besteco boort brandputten met diverse boortechnieken en
analyseert tijdens het boren de grondsamenstelling om te
bepalen tot welke diepte er geboord dient te worden.
Tijdens het boren wordt tevens, na overleg, bepaald welke
diameter de bron dient te zijn.

Besteco boort overmaats opdat, voor het plaatsen van de
bronfilters, gekozen kan worden voor eventueel een grotere
diameter. Zo niet, dan resulteert dit, positief, in een groter
grindpakket rond het filter.

Ons doel is:

  • Een optimale bron met voldoende capaciteit en voldoende veiligheidsmarge.
  • Een filterpakket dat voorkomt dat zanddelen uw blus-materieel beschadigd of verstopt.
  • Absolute veiligheid voor uw manschappen.Besteco kan uw beheer en periodiek onderhoud van deze putten geheel verzorgen.

U verkrijgt na onderzoek en onderhoud een gedegen rapportage dit bevat:

1. Een digitale lay-out van de pompcapaciteit
De lay-out is door u te analyseren.
Middels een centrifugaalpomp, met overcapaciteit, wordt de bron belast. We bootsen een absurd uitzonderlijke situatie na. Tijdens dit belasten worden diverse metingen verricht waaronder het debiet en diverse drukmetingen.
Bij putten die voorzien zijn van bronpompen volgt tevens, periodiek, een inspectie van de bronpomp.

2. De staat van de bronput en bronpomp
Visueel wordt gecontroleerd op schade aan de bron, de afdekking en de situatie boven peil, zoals bereikbaarheid ed.. De bronpomp wordt geïnspecteerd en gereinigd.

3. De zuiverheid van het grondwater (vaste delen)
Door monstername wordt gecontroleerd of uw materieel afgeschermd is tegen beschadigingen of verstoppingen.