Diensten - Waterwinning

Waterwinning

Besteco verzorgt grondboringen ten behoeve van waterwinning voor o.a:

 • Land- en tuinbouw
 • Sportvelden
 • Voetbalvelden
 • Hockeyvelden
 • Tennisbanen
 • Golfbanen
 • Groenvoorziening voor gemeenten of bedrijven.
 •  

Besteco biedt verder:

 • Speciale opzetstukken tbv bovengrondse pompen. Voorkomt lange aanzuigproblematiek.
 • Filter flensafdichting tbv ondergrondse pompen opdat bestaande putten grotere capaciteiten kunnen leveren.
 • Bronpompen met toebehoren.

Besteco kan tevens problemen met bestaande bronnen analyseren en een probleemoplossend advies afgeven.

Besteco past kwalitatieve filters toe die in de bodem worden gebracht voorzien van afstandhouders opdat het filter centraal in het grindbed worden geplaatst.

Besteco boort overmaats, door het spoelen wordt het boorgat verder geruimd. Zodoende wordt veel grind aangestort waardoor een optimale waterstroom, maximale capaciteit.