Werkwijze - Boormethoden

Spoelboren

Middels een spoelgat wordt er door de holle boorbuizen
boorwater gepompt hetgeen zorg draagt dat boorspecie,
via de buitenzijde van de boorbuizen, uit het boorgat naar
boven wordt gevoerd. De boorspecie bezinkt vervolgens in
het spoelgat.        Lees meer


Zuigboren

In tegenstelling tot spoelboren wordt nu via de boorbuizen
boorspecie afgezogen. Deze methode vergt aanzienlijk
meer materieel en verloopt trager dus kostbaarder.

Wordt toegepast indien de provincie dit vereist (drinkwater-
winningsgebieden) of wanneer de diameter van de bron
zeer groot dient te zijn > 350 mm (open bronsystemen).    
Lees meer


Innovatief boren

Spoelgaten behoren tot het verleden! Traditioneel wordt een spoelgat aangebracht, groot: 2,5(lang) * 1,2(breed) * 1,5(diep) meter. Dit kan een probleem veroorzaken bij:

  • Ruimte gebrek
  • Bestaande verhardingen
  • Bestaande tuinen
  • Nabij gelegen panden
  • Bouwtechnische redenen

Lees meer