Aardwarmte

Aardwarmte of geothermie is energie die ontstaat door uit-
straling van warmte uit de kern van de aarde (4500-6500 C‘)
aan de aardkorst. Bij vulkanische gebieden ligt deze warmte
dichterbij de aardkorst en is visueel waarneembaar en vrijwel
direct als energie te winnen.      Lees meer
 

Waterwinning

Besteco verzorgt grondboringen ten behoeve van waterwinning voor o.a:

  • Land- en tuinbouw
  • Sportvelden
  • Voetbalvelden
  • Hockeyvelden
  • Tennisbanen
  • Golfbanen
  • Groenvoorziening voor gemeenten of bedrijven.

Lees meer
 

Brandweerputten

De capaciteit of het ontbreken van waterleidingen voldoet
soms niet aan uw vraag. Besteco boort brandweerputten die middels grondwater wel deze vraag aankunnen. Ook ondernemingen worden verantwoordelijk gesteld voor een eigen voorziening.      Lees meer
 

Infiltratiesystemen

Infiltratie is een natuurlijk proces van de afvoer van hemelwater in de bodem. Door klimaatveranderingen valt er meer regen en de buien zijn heftiger. Teveel regenwater is nadelig en kostbaar voor een rioolwaterzuivering. Vaak is het bestaande stelsel niet berekent op de capaciteit van een steeds groter aanbod aan regenwater.     Lees meer