Diensten - Infiltratiesystemen

Infiltratiesystemen

Infiltratie is een natuurlijk proces van de afvoer van hemelwater in de bodem. Door klimaatveranderingen valt er meer regen en de buien zijn heftiger.
Teveel regenwater is nadelig en kostbaar voor een rioolwaterzuivering. Vaak is het bestaande stelsel niet berekent op de capaciteit van een steeds groter aanbod aan regenwater.

Steeds meer gemeenten stellen een infiltratieplicht bij nieuwbouw of uitbreiding via een bouwverordening.

Bestaande Infiltratiesystemen bezitten vaak inspectie mogelijkheden echter reiniging is vaak een groot probleem. Ook wanneer de buffer zelf wordt gereinigd dan is vaak de bodem rond de infiltratie vervuild.

Besteco infiltratie putten zijn wel reinigbaar middels regeneratie. Dit wordt gerealiseerd door de put met overcapaciteit terug te pompen. Delen die in het filterbed zijn vastgelopen worden in tegengestelde richting afgevoerd.

Besteco zal aan de hand van TNO bodemgegevens onderzoeken of de doorlaatbaarheid van de grondlagen afdoende is om uw hemelwater af te voeren

Aandachtspunten:
Het boren van een infiltratieput is kostbaar, bij meerdere putten zal dit gunstiger worden.

Beheer en onderhoud is echter aanmerkelijk goedkoper. De put is te reinigen en daardoor zeer duurzaam.

Bij periodiek reinigen wordt de levensduur aanmerkelijk langer.

Per gemeente zijn andere vergunningseisen.

Ondervindt weinig problemen omtrent verkeersbelastingen.