Werkwijze - Boormethoden - Zuigboren

Zuigboren

In tegenstelling tot spoelboren wordt nu via de boorbuizen
boorspecie afgezogen. Deze methode vergt aanzienlijk
meer materieel en verloopt trager dus kostbaarder.

Wordt toegepast indien de provincie of opdrachtgever dit vereist (drinkwater winningsgebieden) of wanneer de diameter van de bron
zeer groot dient te zijn > 350 mm (open bronsystemen).