Werkwijze - Boormethoden - Spoelboren

Spoelboren

Middels een spoelgat wordt er door de holle boorbuizen
boorwater naar beneden gepompt hetgeen zorg draagt dat boorspecie, via de buitenzijde van de boorbuizen, uit het boorgat, naar boven wordt gespoeld.

De boorspecie bezinkt vervolgens in het spoelgat. Het, boorspecie vrije, boorwater wordt vervolgens weer door de boorbuis naar beneden gepompt.